EHSQ

Toimintapolitiikka

Masor Works Oy tarjoaa asennus- ja kunnossapitopalveluja asiakkailleen.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti kehittää toimintaamme siten että voimme palvella asiakkaitamme paremmin motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstömme avulla toimintamme ollessa taloudellisesti kannattavaa.

Jokaisella on omalta osaltaan vastuu toimia tavoitteidemme mukaisesti ja jokainen vastaa osaltaan toiminnan laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja soveltuvia standardeja. Huomioimme asiakkaiden, henkilöstön, yhteiskunnan sekä ympäristön tarpeet ja odotukset.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Nokia 15.1.2014

Lauri Mäkelä

Hallituksen puheenjohtaja

Masor Works Oy

OHSAS 18001 Certificate no 7219-01

TTT-politiikka

Masor Works Oy tuntee vastuunsa asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja työympäristön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Masor Works Oy sitoutuu terveyden heikentymisen ja vammojen ehkäisemiseen. Yrityksen suorittamat työt järjestetään siten, että turvallisuusriskit minimoidaan. Noudatamme toiminnassamme viranomaisten ja lainsäädännön vaatimuksia.

 Turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista pidetään huolta systemaattisesti ja niitä kehitetään jatkuvasti. Riskianalyysejä, sisäisiä auditointeja ja tarkastuksia tehdään säännöllisesti ja riskitasojen mukaisesti määritetään korjaustoimenpiteet.

Tietoisuutta ylläpidetään koulutuksen ja työmaakohtaisen perehdytyksen avulla siten, että jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa työturvallisuuden huomioonottamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Masor Works Oy tiedottaa työterveys- ja turvallisuusasioista niin omalle henkilökunnalleen kuin organisaation alaisuudessa työskenteleville kumppaneilleen ja kuulee henkilöstöä kehittämistarpeista.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka on sidosryhmien saatavilla ja se katselmoidaan vuosittain. Politiikan päivittämisestä vastaa Masor Works Oy:n johtoryhmä.

Nokia 15.1.2014

Lauri Mäkelä

Hallituksen puheenjohtaja

Masor Works Oy

Certificate 6615_01